page_banner

ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ |

 • 2022 ରେ ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ଶିଳ୍ପ ଯୋଗାଣ pattern ାଞ୍ଚା ଏବଂ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ |

  2022 ରେ ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ଶିଳ୍ପ ଯୋଗାଣ pattern ାଞ୍ଚା ଏବଂ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ |

  ପରିଚୟ: ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଏବଂ ଏବିଏସ୍ ରଜନୀ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକର କ୍ରମାଗତ ବିକାଶ ସହିତ ଆମ ଦେଶରେ ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରାଇଲର ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ବ increasing ିବାରେ ଲାଗିଛି |ତଥାପି, କ୍ଷମତାର ବୃହତ ବିସ୍ତାର ଏକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ ଶିଳ୍ପକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଚାହିଦା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ କରେ |ତଳେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • 2022 ରେ ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ଶିଳ୍ପ ଯୋଗାଣ pattern ାଞ୍ଚା ଏବଂ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ |

  2022 ରେ ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ଶିଳ୍ପ ଯୋଗାଣ pattern ାଞ୍ଚା ଏବଂ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ |

  ପରିଚୟ: ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘରୋଇ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଏକୀକରଣ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡିକର କ୍ରମାଗତ ବିକାଶ ସହିତ, ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିସ୍ତାର କରେ |ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଭାବରେ, ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିପକ୍ୱ, ଏକ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଜୁଲାଇରେ ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି |

  ଆମଦାନୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ: କଷ୍ଟମ୍ସ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ: ଜୁଲାଇ 2022 ରେ ଆମ ଦେଶ ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ ଆମଦାନୀ ପରିମାଣ 10,100 ଟନ୍, ଆମଦାନୀ ମୂଲ୍ୟ 17.2709 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର, ହାରାହାରି ଆମଦାନୀ ମାସିକ ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ 1707.72 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର / ଟନ୍, ଆମଦାନୀ ପରିମାଣ ଗତ ତୁଳନାରେ 3.30% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି | ମାସ, 3 ହ୍ରାସ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶ ଧାରା |

  ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶ ଧାରା |

  ଘରୋଇ ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ମୁଖ୍ୟତ the ଚାଇନାର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ SINOPEC କୁହାଯାଏ) ଏବଂ ଚାଇନା ନ୍ୟାସନାଲ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ୍ (ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଚିନା କୁହାଯାଏ) ରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଛି |ସିନୋପେକ୍ ର ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା (ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି) i ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ 2022.06 |

  ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ 2022.06 |

  ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଚାଇନାରେ ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ବଜାରର ହାରାହାରି ସ୍ପଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 10898 ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ମାସରେ 5.19% ଏବଂ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 25.16% ହ୍ରାସ ପାଇଛି |ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା, ପୂର୍ବ ଚାଇନା ବନ୍ଦର କଣ୍ଟେନର ବିତରଣ ବୁ ation ାମଣା 10,900-11,000 ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍, ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପେରିଫେରାଲ୍ ବିତରଣ କୋଟ୍ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • 2022.01-03 ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଆମଦାନୀ |

  2022.01-03 ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଆମଦାନୀ |

  ସମ୍ପ୍ରତି ମାର୍ଚ୍ଚର କଷ୍ଟମ୍ସ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ତଥ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ଚୀନ୍ 8,660.53 ଟନ୍ ଆକ୍ରିଲୋନାଇଟ୍ରିଲ୍ ଆମଦାନୀ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ମାସ ତୁଳନାରେ 6.37% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।2022 ର ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସରେ, ଆମଦାନୀ ପରିମାଣ 34,657.92 ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 42.91% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ...
  ଅଧିକ ପଢ